090 414 7899

Home / Phong Thủy

Phong Thủy

Nên hay không rút tỉa chân hương ?

tia-chan-huong-truoc-le-cung-tao-quan-cach_trang_tri_ban_tho_gia_tien

Theo như các bậc tiền bối, việc để chân hương quá đầy, khi thắp những nén hương tiếp theo không chạm được vào bát hương sẽ chèn lên chân hương trước, như vậy việc thắp hương sẽ không còn ý nghĩa gì. Ông Nguyễn Mạnh Cường, nhà nghiên cứu Phật ...

Read More »