Compare Listings

Đặc Sắc
Cho Thuê
5.000.000VNĐ/sq ft

Giường: 2Bồn tắm: 2m²: 1000

Căn Hộ

Lê Thu Thủy

2 năm ago

5.000.000VNĐ/sq ft

Giường: 2Bồn tắm: 2m²: 1000

Căn Hộ

2 năm ago

Đặc Sắc
Cho Thuê
245.000VNĐ1.800VNĐ/sq ft
LA REGATTA

Giường: 4Bồn tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

Lê Thu Thủy

2 năm ago

245.000VNĐ1.800VNĐ/sq ft

Giường: 4Bồn tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

2 năm ago

Đặc Sắc
Cho Thuê
245.000VNĐ1.800VNĐ/sq ft
Cho Thuê

Căn hộ dịch vụ Sakura House

S Central Ave

Giường: 4Bồn tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

Lê Thu Thủy

2 năm ago

245.000VNĐ1.800VNĐ/sq ft

Giường: 4Bồn tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

2 năm ago