Compare Listings

Đặc Sắc
Giảm Giá
245.000VNĐ1.800VNĐ/sq ft

Giường: 4Bồn tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

Lê Thu Thủy

2 năm ago

245.000VNĐ1.800VNĐ/sq ft

Giường: 4Bồn tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

2 năm ago

Đặc Sắc
Giảm Giá
245.000VNĐ1.800VNĐ/sq ft
Giảm Giá

Nhà phố 3L t.kế cổ điển Ý

S Central Ave

Giường: 4Bồn tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

Lê Thu Thủy

2 năm ago

245.000VNĐ1.800VNĐ/sq ft

Giường: 4Bồn tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

2 năm ago

Đặc Sắc
Giảm Giá
245.000VNĐ1.800VNĐ/sq ft
Giảm Giá

CĂN VILLA PHỐ CAO CẤP

S Central Ave

Giường: 4Bồn tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

Lê Thu Thủy

2 năm ago

245.000VNĐ1.800VNĐ/sq ft

Giường: 4Bồn tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

2 năm ago

Đặc Sắc
Giảm Giá
245.000VNĐ1.800VNĐ/sq ft
Giảm Giá

Riviera Point

S Central Ave

Giường: 4Bồn tắm: 2m²: 1200

Chung Cư

Lê Thu Thủy

3 năm ago

245.000VNĐ1.800VNĐ/sq ft

Giường: 4Bồn tắm: 2m²: 1200

Chung Cư

3 năm ago